Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Činnost

2014

Plán činnosti 2014

2013

Plán činnosti 2013

2012

Projekt Ohlédnutí - 70 let od vystěhování regionu - fotoprezentace
Ohlédnutí - propagační plakát projektu
Marta Kubišová - host festivalu Ohlédnutí, pozvánka
Publikace Almanach Historické setkání občanů vystěhovaných území v Senátu parlamentu ČR a historie vystěhování. Více v rubrice Ohlédnutí