Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Prototyp zrady – životní příběh Augustina Přeučila

Vystěhování regionu za 2. světové války a jeho proměny na cvičiště SS zaznamenalo řadu tragických příběhů. K nim patří i neblahá historie Agustina Přeučila, která začala v obci Třebsín. Byl častým návštěvníkem třebsínských hospod a širokého okolí. Je spojován i s dosud neobjasněnou smrtí Marušky Jarůškové z Třebsína. V roce 1938 byla nalezena mrtvá ve Vltavě v místech pod Smetanovou vyhlídkou. Její smrt nebyla nikdy objasněna…

Ucelený pohled na léta 1939 – 1945 přednese ve své přednášce PhDr. Jan Němeček, DrSc.,  Historický ústav AV ČR a Mgr. Daniela Němečková, autoři  životního příběhu plného zrady Agustina Přeučila.  

Moderuje střídavě Vladimír Kučera, publicista – Historie.cs a Václav Šmerák, Mezi řekami.

augustin preucil