Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

955 let vsi Krňany – 25. června 2016

  • 10.00 – 12.00 h vycházka s přednáškou k historii vsi Krňany. Na místě původní středověké vsi na Komáru nad Šejtovkou vztyčíme sloup písmenem  K – Krňany. Procházkou nad Rakousy a nad Třebsínem v místech těžby zlata  za Keltů se vrátíme na jahodové knedlíky do hospody U Tůmů. Zde dokončíme v 13.00 historický výklad a pokřtíme Info sešit II -  Jahodový král – Rudolf Strimpl za účasti hudebního doprovodu - kapely Pražec. Na připomínku výročí vsi Krňany naváže setkání Krňanských v Krňanech v místní historické škole od 14.00 h. 
  • Vycházíme: Krňany, od hospody U Tůmů (od 9.00 otevřeno s polévkou na zahřátí)

Zve Společenství Mezi řekami, z.s.

Informace: mob. 603196678, info@mezirekami.cz, Facebook.com/mezirekami

 
955 let vsi Krňany – 25. června  2016
955 let vsi Krňany – 25. června  2016
955 let vsi Krňany – 25. června  2016
955 let vsi Krňany – 25. června  2016