Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Noviny Krňan s historií původní vsi Krňany a Sekanka

mezirekami noviny
mezirekami noviny
mezirekami noviny
mezirekami noviny
mezirekami noviny
mezirekami noviny