Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Pozvánky na prezentaci projektu ORA ET LABORA – modli se a pracuj – INFO stezka Sekanka, 3D projekt