Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Vánoční koncert Vysoký Újezd

Na závěr roku si vás dovolujeme pozvat na tradiční Vánoční koncert 23. prosince 2016 od 18.00 h
do Vysokého Újezdu.

Vánoční koncert Vysoký Újezd