Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Info sešit III - Vysoký Újezd,

a historie středověkých tvrzišť v regionu, autoři Jan Vizner, Václav Šmerák bude vydán v září 2017.

kostel narození Panny Marie Vysoký Újezd
více