Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Prosíme o spolupráci. V sobotu 18. března chceme trochu uklidit Sekanku

Prosíme o spolupráci. V sobotu 18. března chceme trochu uklidit Sekanku