Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Vzpomínka při příležitosti 75. Výročí vystěhování Benešovska a Sedlčanska za 2. světové války

za účasti pamětníků a obyvatel regionů se konala v zaplněném sále 17. března 2017 v Senátu Parlamentu ČR. Mezi hlavními řečníky byli Petr Pithart, bývalý senátor a předseda parlamentu ČR; Jan Němeček, historik, Historický ústav AV ČR; starostové měst Jan Slabý a Jiří Burian a řada dalších autorů publikací a filmů s tématikou vystěhování. Více - fotoreportáž