Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Úklid Sekanky a instalace Info tabulí naučné stezky Sekanka – Ostrov – Kilián

se konala 18. 3. 2017 za hojné účasti obyvatel, členů SDH a myslivců z Hradištka. Děkujeme!
Více - fotoreportáže