Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Zveme na setkání Krňanských v Krňench 24. června 2017 od 14.00 hodin

Zveme na setkání Krňanských v Krňench 24. června 2017 od 14.00 h