Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Příležitostné noviny Krňan k 75. výročí vystěhování obcí regionu za 2. světové války a pátému setkání Krňanských v Krňanech.

Krňan číslo 7 červen 2017