Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Obrazové noviny Krňanští z Krňan věnované šestému setkání Krňanských rodů 23. června 2018

Obrazové noviny Krňanští z Krňan věnované šestému setkání Krňanských rodů 23. června 2018