Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Pozvánka na přednášku 30.6 a koncert 21.7. 2018

Pozvánka na přednášku 30.6 a koncert 21.7. 2018 Mezi řekami