Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Akce Mezi řekami pro rok 2020 jsou pro COVID 19 pozastaveny nebo se překládají, přednášky a koncerty budeme ohlašovat jednotlivě

Prosím vyhodit  Chystané akce  a nahradit: Akce Mezi řekami pro rok 2020 jsou pro COVID 19 pozastaveny nebo se
překládají, přednášky  a koncerty budeme ohlašovat jednotlivě podle
hygienické situace. Mezi řekami v této době nebude předávat plošně
informace. Nechce tak také podporovat neregulovaný turistický ruch v
regionu, zejména v Teletíně. Sledujte náš web a Facebook Mezi řekami nebo
pošlete na mail: info@mezirekami.cz svoji mailovou adresu - budeme vás
informovat. Děkujeme za pochopení - Mezi řekami z.s.