Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Dokument Louže

Dokument Louže
Dokument Louže
Dokument Louže
Dokument Louže
Dokument Louže
Dokument Louže
Dokument Louže
Dokument Louže