Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Kde se sejdeme v Třebsíně na festivalu 6.července 2019

Kde se sejdeme v Třebsíně na festivalu 6.července 2019