Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Tradiční Jahodobraní na setkání Krňanských v Krňanech v sobotu 22. 6. 2019 od 14.00