Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Fotoreportáž z Třebsínké zvoničky plus – Pocta vodě 2019 – v roce 2020 již jako Třebsínské zvonění

Příští rok festival ponese nové jméno -  Třebsínské zvonění a bude opět na loukách u Třebsína mezi Vltavou a Sázavou a to v sobotu 4. července 2020 od 12.00 do 22.00 s podtitulem Energie pro život – slunce, voda, vzduch.

Na country setkání dorazí i Jan Žižka.  Před 600 sty lety Husité vypálili blízký benediktinské klášter na Ostrově nad soutokem Vltavy a Sázavy. Tím skončila středověká historie rozvoje zdejšího regionu. 
O tom a spoustě jiných věcí 4. 7. 2020.

Těší se pořadatelé Tomáš Tichý, Václav Šmerák, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Středočeský kraj a další podporovatelé.

Fotogalerie zde