Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Ohlédnutí

Výzva ke společné oslavě výročí 70 let vystěhování obcí benešovského okresu za II. světové války 1942 – 2012

Vystěhování  

Vážená paní starostko, starosto,

Vážení přátelé,
dovolujeme si vás požádat o připojení k projektu OHLÉDNUTÍ, který chce připomenout smutné události před sedmdesáti lety, kdy obyvatelé našich obcí museli opustit  své domovy a vymezený prostor benešovska a sedlčanska byl přeměněn na cvičiště SS s několika koncentračními tábory. Tato historie by neměla být zapomenuta a je potřeba ji stále připomínat.

 

Stručně k projektu:

1. Základem projektu je shromáždění všech vzpomínkových akcí, které v příštím roce proběhnou v jednotlivých obcích na benešovsku a jejich obsah s daty konání umístit na společný plakát a webové stránky. Uvést zde i všechny spolupořadatele, sponzory nebo podporující osobnosti. Akce nemusí být nutně jen vzpomínkové k výročí vystěhování, ale může se jednat o jakoukoli sportovní, společenskou, kulturní akci včetně akcí Sborů dobrovolných hasičů, kde bude vzpomenuto událostí před sedmdesáti lety.

2. Pro vzpomínková setkání doporučujeme využít k projekci dokumentární film Vystěhování, který je součástí publikace Mezi Vltavou a Sázavou s kapitolou věnovanou Vystěhování, která stručně shrnuje události v celém regionu. Dokument by součástí televizního pořadu Historie.cs – www.mezirekami.cz.

3. Z již chystaných akcí město Neveklov připravuje konferenci k výročí a vlastní vzpomínkové setkání na začátek září 2012. Obce jako Netvořice, Kamenný přívoz, pořizují záznamy vzpomínek pamětníků, najdou se další zdroje informací. Posázaví o.p.s. připravilo hraný dokument o zbraních SS v zabraném prostoru, lešanské Vojenské muzeum má řadu exponátů z tohoto období. V samotné obci Lešany by pak proběhl závěr oslav.

4. Almanach vzpomínek. Součástí projektu je vznik sborníku textů se vzpomínkami nebo autentickými záznamy výpovědí o událostech za II. světové války z každé z oslovených obcí. Texty budou shromážděny v Almanachu Ohlédnutí, který bude vytištěn v jednoduché podobě se získaným dokumentačním materiálem.

Pro tuto část zamýšleného projektu je nutné získat studenty základních škol a požádat pedagogy o zařazení úkolu s návštěvou některého pamětníka v jejich okolí a pořízení záznamu jeho vzpomínek. Studenti se nenásilně seznámí s historií, případně je možné spojit s projekcí dokumentu Vystěhování. Obdobné záznamy mnohde již existují nebo jsou součástí kronik.

Současně požádáme umělecké školy nebo výtvarné kroužky o nakreslení obrázků na téma „Zítra musíš odejít z domova“ – to se dozvěděly děti v červnu 1942 na benešovsku… a uspořádáme společnou výstavu. Z kreseb by mohlo vzniknout logo celého projektu.

Redakci plakátu a Almanachu zajistí sdružení Mezi řekami s autorem publikace Mezi Vltavou a Sázavou za pomoci všech starostů oslovených obcí.

5. Harmonogram projektu:

    - do 31. ledna  2012 odevzdat  návrhy vzpomínkových akcí, které by se měly

      odehrát od dubna do října 2012, k otištění na společném plakátu a zveřejnění na

      všech webových stránkách regionu

    - zahájit oslavy v dubnu 2012 v obcích první vlny vystěhování – Vysoký Újezd,

      Teletín, Krňany

- do 30. května odevzdat písemné záznamy vzpomínek pamětníků, ukázky 

  kronik, případně kopie dokumentů nebo fotografie pro Almanach OHLÉDNUTÍ.  

  Vydání Almanachu k 1. září 2012 s křestem na vzpomínkové akci v Neveklově 

  nebo na konferenci k historii neveklovska.

- ukončení oslav začátkem října v obci Lešany a Vojenském muzeu Lešany 

Projekt je myšlen jako nezávislá iniciativa obcí, kdy každá z účastnických obcí uspořádá některou svoji vzpomínkovou akci a společně si připomeneme události za II. světové války, kdy náš region značně trpěl a důsledky vystěhování zdejších obyvatel jsou patrné dodnes, formou Almanachu OHLÉDNUTÍ, společného plakátu akcí a výstavou dětských prací.

Věříme, že naši iniciativu podpoříte a zapojíte se do přípravy projektu. Prosíme o potvrzení Vašeho zájmu do 30. října 2012. Následně bychom svolali společnou poradu a dohodli podrobnosti projektu.

Společným vystoupením lépe připomeneme události, které se staly před sedmdesáti lety.

Město Neveklov, garant projektu
Sdružení obcí Neveklovska
Sdružení Mezi řekami – realizace almanchu

Ing. Jan Slabý                                                                        Karel Šebek
starosta města Neveklov                                                     senátor
                                                                                   místostarosta města Neveklov

Karel Vojta
starosta obce Stranný
předseda Sdružení obcí Neveklovska

Václav Šmerák
předseda sdružení Mezi řekami

Kontakty: www.neveklov.cz, www.neveklovskounas.cz, www.mezirekami.cz

Oslovená města a obce:
Benešov, Bukovany, Bystřice, Čakov, Červany, Český Šternberk, Čtyřkoly, Divišov, Drahňovice, Hvězdnice, Chářovice, Chleby, Chlístov, Chocerady, Choratice, Chotýšany, Chrášťany, Kozmice, Krhanice, Krňany, Křečovice, Pesany, Litichovice, Lštění, Maršovice, Mrač, Nespeky, Netvořice, Nevyklov, Ostředek, Petroupim, Popovice, Poříčí nad Sázavou, Postupce, Přestavlky u Červan, Pyšely, Rabyně, Řemenice, Sázava, Soběhrdy, Stranný, Struhařov, Teplýšovice, Tisem, Třebešice, Týnec nad Sázavou, Václavice, Vodslivy, Vranov, Vysoký Újezd, Xaverov

 

Almanach

Ukázky textů z chystaného Almanachu vydávaného při příležitosti 70 let od vystěhování obyvatel Benešovského okresu 1942 - 2012.

Ohlédnutí - Almananch - obec Krňany
Ohlédnutí - Almanach - Red River
Ohlédnutí - Almananch - Vystěhování
Ohlédnutí - Almanach - Ladislav Rychman