Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Říše SS v srdci Čech - O. Hřeboun

Archivní materiál z roku 2012 - více PDF

Dokument Vystěhování - Václav Šmerák a Josef Dlouhý

Archivní obal DVD z premiéry dokumentu Vystěhování Václava Šmeráka a Josefa Dlouhého, 24. října 2008.

>> Filmový dokument ke zhlédnutí zdarma <<

ČT - Historie.cs - na foto z leva Jar. Čvačara a autor pořadu Vlad. Kučera:

>> Celý dokument ke zhlédnutí zdarma <<

Stejnojmenný dokument Cvičiště Benešov - VSTUP ZAKÁZÁN

>> Stejnojmenný dokument Cvičiště Benešov - VSTUP ZAKÁZÁN - zdarma ke zhlédnutí <<