Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Odborný seminář na téma regionální literatura

Festival Mezi řekami 2015 - Posázaví Jana Morávka

více

Festival Mezi řekami 2015 - Posázaví Jana Morávka

Program festivalu:

více

CESTY DOMOVA

Dokumentární videozáznam z první části pouti po místech, kam byli vystěhováni občané Krňan a Teletína z prostoru mezi Vltavou a Sázavou za II. světové války. Záznam Václav Šmerák, Radek Svoboda, Mirka Pelíšková, připraveno ve spolupráci se Středočeským krajem.

středočeský kraj

CESTY DOMOVA

cesty domovaPísemná zpráva z první části cyklu CESTY DOMOVA, který mapuje historii regionu. Pokračovat budeme dílem o spisovateli Posázaví Janu Morávkovi; dílem Povltaví Rudolfa Strimpla, prvního jahodáře v Čechách a následovat budou další záznamy a rekonstrukce historických událostí regionu Mezi Vltavou a Sázavou po Týnec nad Sázavou a Benešov.

Více

Teletín 635 - středověká tvrziště, video

Ukázka dokumentárního filmu o středověkých tvrzištích v Teletíně, Nedvězí a Vysokém Újezdu. Film s konečným ozvučením a grafickým vyznačením tvrzišť dokončíme v roce 2015.