Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Cesty domova

Krňany v roce 1942Cesty domova - Cesta s pamětníky po místech vystěhování obyvatel Krňan, Teletína, Třebsína 31. ledna 2015

více

Vánoční koncert 20. prosince 2014

vánoční koncert mezirekami.czPozvánka na Vánoční koncert 20. prosince 2014 v 18.00 h, kostel Narození Panny Marie ve Vysokém Újezdu

více

Za historií Nedvězí a Vysokého Újezda

Středověká tvrziště, kostel s renesančními základy, farma Nedvězí –

stará tvrz, hospoda u Hnátů, původní kroniky …

Více

TJ Krňany 40 let 1974 – 2014

fotbal na mezirekami.czkopaná na mezirekami.cz

Ukázky z kroniky TJ Krňany

Historie fotbalu v Povltaví a v Krňanech, zpracovalo Sdružení Mezi řekami ve spolupráci s TJ Krňany.

Publikaci lze získat každou sobotu při utkáních TJ Krňany. 

TJ Krňany 40 let – úvod  I. část  

Více

TJ Krňany 40 let – historie od Štěchovic po Kamenný přívoz II. část

Více

TJ Krňany 40 let – historie let  1974 - 2014 III. část

Více

Teletín 635 let

Oslava prvního písemného záznamu o vsi Teletín roku 1379 – 5. 7.  2014

více

Informační noviny – Teletínské tvrze  a Teletín 635

Podrobnosti o středověkých tvrzích, posledních archeologických nálezech a kváskovém chlebu 

více

Kol kolem Teletína 

Vlastivědná vycházka s výkladem o Teletínském lomu Václav G. Cílka

více

Středověké tvrze I. – Kročákov nad Teletínem 

Přednáška s ukázkou v terénu s archeologem Jiřím Viznerem se vztyčením památného trámu a instalací Infotabule o historii tvrze...

více

Středověké Tvrze II. – Teletínská tvrz 

Přednáška s ukázkou v terénu s archeologem Jiřím Viznerem se vztyčením památného trámu a instalací Infotabule o historii tvrze…

více

Informační tabule o historii vsi Teletín a středověkých tvrzí v okolí s orientační mapou 

více

Výstava archeologických nálezů na místech středověkých tvrzí Kročákov, Teletín, výstava 60 let rekreace na Slapské Přehradě

více

Kváskový chléb – recept a historie 

recept 1
recept 2

více