Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Setkání Krňanských v Krňanech 21. června 2014

Více

Výlet s koncertem 26. 4. 2014

Vážení přátelé,

přeji vám hezké velikonoční svátky s trochou klidu a přikládám pozvánku netvořických rodáků na výlet a koncert 26. dubna 2014 od 10.30 - Vysoký Újezd, kostel Narození Panny Marie. Dopolední varhaní koncert Johann *Sebastian* *Bach*, zpěv sbor Netvořické ZŠ, další v pozvánce.

Hezké Velikonoce. Václav Šmerák, Mezi řekami

Více

Velikonoční koncert 12. 4. 2014 od 17.00 - Vysoký Újezd

Pozvánka na Velikonoční koncert 12. 4. 2014 od 17.00 - Vysoký Újezd

Více

Valná hromada Sdružení Mezi řekami o.s.

Více

Znak vsi Teletín

Návrh znaku vsi Teletín

více