Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Křest publikace Almanach - Ohlédnutí 1942 - 2012

Vážení přátelé, dovoluji si vás pozvat na vzpomínkovou akci při příležitosti 70. výročí vystěhování obcí středních Čech za II. světové války v Neveklově. Její součástí bude křest Almanachu Ohlédnutí sestavený ze vzpomínek posledních pamětníků vystěhování.

Almanach ohlédnutíPozvánka na křest publikace Almanach - Ohlédnutí 1942 - 2012

Almanach Ohlédnutí volně navazuje na výpravnou publikaci Mezi Vltavou a Sázavou mapující tisíciletou historii tak těžce zkoušeného kraje s kapitolou událostí z II. světové války v tomto regionu a doplňuje dokumentární film Vystěhování autorů Václava Šmeráka a Josefa Dlouhého.

Ukázka textu a vzpomínek pamětníků z Almanachu Ohlédnutí

Křest publikace 8. září 2012 v 13.00 - Neveklov, Nám. Jana Heřmana

Rád bych vás získal i pro informování o této sice z hlediska dějin malé, ale pro 30 tisíc lidí tragické zkušenosti.

Děkuji za pochopení.
V. Šmerák, předseda Sdružení mezi řekami, autor Almanachu a publikace Mezi Vltavou a Sázavou.

Vzpomínka na 16. červen 1942

 Zahájení první etapy vystěhování Krňan, Teletína, Třebsína a dalších obcí za II. světové války.
Více...

_hpl1391f_0.jpg
2012_6a_1213_0.jpg
cid_7950bbdmultimail_0.jpg
img_0280_0.jpg
img_0279_0.jpg
img_0282_0.jpg
img_0283_0.jpg
img_0284_0.jpg
img_0286_0.jpg
img_0285_0.jpg
img_0289_0.jpg
img_0297_0.jpg
img_0294_0.jpg
img_7725_0.jpg
img_7734_0.jpg
netvorice__pochod_16.6_002_0.jpg
netvorice__pochod_16.6_013_0.jpg
netvorice__pochod_16.6_008_0.jpg
netvorice__pochod_16.6_014_0.jpg
netvorice__pochod_16.6_023_0.jpg
netvorice__pochod_16.6_044_0.jpg
netvorice__pochod_16.6_037_0.jpg
p1050705_0.jpg
netvorice__pochod_16.6_058_0.jpg

Pozvánka na červnová setkání

Vzpomínkové akce 16. června 2012
Krňany, Teletín, Vysoký Újezd, Netvořice

pozvánka ve formátu PDF 

Benešov Vstup zakázán!

Benešov vstup zakázán28. 4. 2012 v 15.00  - Ohlédnutí, projekce dokumentu Cvičiště Benešov VSTUP ZAKÁZÁN!

Téma: Zbraně SS na vystěhovaném území Benešovska za II. svět. války. Projekce je spojena s besedou s autorem stejnojmenné publikace Ing. Petrem Kosem.

Místo: Zbrojnice SDH Teletín, pod křížkem ve středu obce.

Projekci předchází ve stejných prostorách od 14.00 veřejná Valná hromada sdružení Mezi řekami, kde proběhne seznámení veřejnosti s hospodařením sdružení a bude představen plán činnosti na období 2012 – 2013. Současně bude prezentována nová vzpomínková expozice  na prvního jahodáře v Čechách – Rudolfa Strimpla.

OHLÉDNUTÍ

Nekrácený zvukový záznam setkání občanů, historiků a senátorů v Senátu Parlamentu ČR k 70. výročí vystěhování obcí okresu Benešov a Neveklovska, 15. 3. 2012.

  1. Úvod setkání k 70. výročí vystěhování 
  2. Historie.cs a historici
  3. Vystoupení Sedlčanska
  4. Židovská otázka a závěr setkání