Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Pozvání na koncert ve Vysokém Újezdu u Netvořic v sobotu 21. prosince od 17,00 h JAKUB JAN RYBA - ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ / HEJ MISTŘE!

Vysoký Újezd u Netvořic, kostel Narození Panny Marie.

Možnost nákupu regionální literatury jako vánočního dárku.

Vstupné dobrovolné.

Více zde

Mezi řekami, z.s.

Hudební podzim Mezi řekami 2019 BELADONA QUARTET

Sobota 26. října 2019, 18.00 h    

Vysoký Újezd u Netvořic, kostel Narození Panny Marie

BELADONA QUARTET - Čtyři dívky prezentují známá klasická, muzikálová a filmová hudební díla. Jsou absolventkami Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, vedoucí souboru, violoncellistka Pavla Jahodová, rovněž Vysoké hudební školy v německém Výmaru.

Vzpomínáme 160. výročí cestovatele, filantropa a prvního jahodáře v Čechách Rudolfa Strimpla – spojeno s přednáškou historika dr. Outraty z rodu Strimplů v úvodu koncertu 26. října 2019 v 18.00 h.

Rudolf Strimpl (9. 5. 1859 - 15. 3. 1920) na přelomu 19. a 20. století přispěl k rozvoji chudého středního Povltaví a Posázaví a později i Podbořanska na Lounsku.

Vystaveny budou regionální publikace a ukázky z odkazu Rudolfa Strimpla a jeho synovce, diplomata Ludvíka Strimpla, spolupracovníka T. G. Masaryka a dr. E. Beneše za účasti potomků rodu R. Strimpla.

Současně pogratulujeme propagátorům historie regionu, publicistovi Václavu Šmerákovi k sedmdesátinám a k padesátinám archeologu Janu Viznerovi.                                                                            

 

Budeme rádi, když podpoříte svou účastí naši činnost.

Zve Mezi řekami, z. s. a Vysoký Újezd, Krňany, Netvořice, Muzeum Jílové u Prahy                      

Info: mob. 603 196 678, mail: info@mezirekami.cz

Více: článek Lidových novin

Fotoreportáž z Třebsínké zvoničky plus – Pocta vodě 2019 – v roce 2020 již jako Třebsínské zvonění

Příští rok festival ponese nové jméno -  Třebsínské zvonění a bude opět na loukách u Třebsína mezi Vltavou a Sázavou a to v sobotu 4. července 2020 od 12.00 do 22.00 s podtitulem Energie pro život – slunce, voda, vzduch.

Na country setkání dorazí i Jan Žižka.  Před 600 sty lety Husité vypálili blízký benediktinské klášter na Ostrově nad soutokem Vltavy a Sázavy. Tím skončila středověká historie rozvoje zdejšího regionu. 
O tom a spoustě jiných věcí 4. 7. 2020.

Těší se pořadatelé Tomáš Tichý, Václav Šmerák, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Středočeský kraj a další podporovatelé.

Fotogalerie zde

Varhaní koncert 20. července 2019 od 18,00 v kostele Narození Panny Marie ve Vysokém Újezdu.

Koncert je věnován publicistovi a spisovateli  Vladimíru Kučerovi, který nás nedávno opustil.

Účastníci Pocty vodě v Třebsíně si Vláďu připomněli za huronské pokřiku UMÍ.

V rámci varhaního koncertu vystoupí také sopranistka Kristýna Kůsková a očekáváme, že se připojí další hosté. 

Příloha ve formátu pdf

Varhaní koncert 20. července 2019 od 18,00 v kostele Narození Panny  Marie ve Vysokém Újezdu.
Varhaní koncert 20. července 2019 od 18,00 v kostele Narození Panny  Marie ve Vysokém Újezdu.
Varhaní koncert 20. července 2019 od 18,00 v kostele Narození Panny  Marie ve Vysokém Újezdu.