Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Chlistovský statek na přelomu 19. a 20. století, kde žil R. Strimpl, odkud se do Čech šířily velkoplodé jahody Jahodového krále...

Chlistovský statek na přelomu 19. a 20. století, kde žil R. Strimpl, odkud se do Čech šířily velkoplodé jahody Jahodového krále...

Publikace Rudolf Strimpl ve vzpomínkách rodiny

Seznamte se s bibliofilií Rudolf Strimpl ve vzpomínkách rodiny - připravil Václav Šmerák a graficky upravila Pavlína Najfusová

Rudolf Strimpl ve vzpomínkách rodiny

Celá publikace ve formátu PDF

Připomínáme si výročí prvního jahodáře v Čechách Rudolfa Strimpla

 

Připomínáme si výročí prvního jahodáře v Čechách Rudolfa Strimpla
Připomínáme si výročí prvního jahodáře v Čechách Rudolfa Strimpla

Noviny Krňan, únor 2020 - máte zkušenosti s kořenovou čističkou? Napište na e-mail: info@mezirekami.cz

Noviny  Krňan, únor 2020 - máte zkušenosti s kořenovou čističkou? Napište na e-mail: info@mezirekami.cz
Noviny  Krňan, únor 2020 - máte zkušenosti s kořenovou čističkou? Napište na e-mail: info@mezirekami.cz
Noviny  Krňan, únor 2020 - máte zkušenosti s kořenovou čističkou? Napište na e-mail: info@mezirekami.cz
Noviny  Krňan, únor 2020 - máte zkušenosti s kořenovou čističkou? Napište na e-mail: info@mezirekami.cz

Na všech akcích Mezi řekami, z.s. můžete zakoupit knížky z historie regionu!