Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Odcházení Otce vlasti…. - podrobnosti

V sobotu 29. listopadu roku 1378 tři hodiny po západu slunce zemřel na Pražském hradě císař a král Karel IV., panovník, kterého již jeho současníci obdařili titulem Otec vlasti. Po dalších jedenáct dní bylo císařovo nabalzamované tělo vystaveno v hradní síni. 11. prosince započaly velkolepé pohřební obřady, při nichž panovníkovy ostatky putovaly po pražských kostelech. Císařův katafalk neslo 30 mužů, dalších 564, oděných v černém ho provázelo s rozžatými voskovicemi. V průvodu, který čítal na 7 000 osob kráčeli všichni církevní preláti, přední šlechtici království, zahraniční knížata i konšelé Starého a Nového města pražského. Pátého dne, v pondělí 15. prosince bylo tělo Karla IV. uloženo do královské hrobky v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava. Nad rakví zesnulého císaře ho ve své smuteční  řeči Mistr Vojtěch Raňkův z Ježova poprvé pojmenoval Otcem vlasti.

Od těchto událostí, jejichž datum rovněž patří k osudovým osmičkám naší historie, letos uplyne 640 let. Při příležitosti tohoto výročí představí Regionální muzeum v Jílovém u Prahy jedinečnou rekonstrukci pohřebního katafalku císaře a krále Karla IV.  Díky kronikářským zprávám i autenticky dochovaným textiliím známe barvy, střih i vzory pohřební roucha Otce vlasti. Rekonstrukce tohoto oděvu bude rovněž součástí trojrozměrné instalace, která v životní velikosti představí katafalk s tělem zesnulého panovníka.

Hlavními a jistě i nejobdivovanějšími exponáty budou dokonalé repliky korun císaře a krále Karla IV.  Tři z nich – koruna Svaté říše římské, Svatováclavská království českého a Lombardská tzv. železná koruna království italského budou přímou součástí rekonstrukce pohřebního katafalku. Čtvrtá koruna králů Svaté říše římské, která císaře na jeho pohřebním loži neprovázela, bude umístěna v samostatné vitríně. Tyto vzácné klenoty vysoké umělecké hodnoty zapůjčil Regionálnímu muzeu v Jílovém ze své soukromé sbírky JUDr. Oldřich Beneš.

Výstavu, kterou se jílovské muzeum zároveň připojuje k programu oslav stého výročí samostatného státu Čechů a Slováků bude slavnostně otevřena dne 11. prosince, tedy přesně 640 let od chvíle, kdy Prahou vykročil pohřební průvod Karla IV.  Instalace potrvá do 3.2. 2019 a bude doplněna přednáškami a dalšími programy s tématikou doby, v níž zemřel jeden z největších panovníků naší národní historie.

Kontakty:  

PhDr. Šárka Juřinová, ředitelka muzea, email: reditelka@muzeumjilove.cz, tel:   723 322 861
Jan Vizner, autor výstavy, email: vizner.2012@seznam.cz, tel: 731 927 101
PhDr. Petr Juřina, Ph.D., autor výstavy, email: jurina@archaia.cz, tel: 607 504  761

Přímá řeč:
„V roce 2016 se muzeum v Jílovém připojilo jako většina organizací k oslavám 700. výročí narození Karla IV. Letos si připomínáme osmičkové jubileum (zemřel 1378) od úmrtí tohoto panovníka a jako jedni z mála jsme připravili vzpomínkovou výstavu. Karel IV. se totiž úzce váže k Jílovému, neboť v roce 1350 udělil hornické osadě městská práva a za jeho života zde vrcholila těžba zlata, což byl zdroj pro Karlovy velkolepé podniky“.
Š. Juřinová 

Fotogalerie