Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

15.10.2011 - Podblanický hudební podzim 2011

Podblanický hudební podzim 2011