Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Představenstvo

Sdružení pro rozvoj mikroregionu Krňany, Teletín, Třebsín, Vysoký Újezd
Mezi řekami, o.s.
Se sídlem Krňany 86, okr. Benešov, 257 44
IČO: 22859837

Předseda: Václav Šmerák
Místopředseda: MVDr. Radek Svoboda
Místopředsedkyně: Miroslava Pelíšková

Jednáním za sdružení Mezi řekami je pověřen předseda Václav Šmerák

Kontakt:
Václav Šmerák, mob. 603196678, e- mail: v.smerak@seznam.cz