Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Připravujeme

Akce Mezi řekami pro rok 2020 jsou pro COVID 19 pozastaveny nebo se překládají, přednášky a koncerty budeme ohlašovat jednotlivě

Prosím vyhodit  Chystané akce  a nahradit: Akce Mezi řekami pro rok 2020 jsou pro COVID 19 pozastaveny nebo se
překládají, přednášky  a koncerty budeme ohlašovat jednotlivě podle
hygienické situace. Mezi řekami v této době nebude předávat plošně
informace. Nechce tak také podporovat neregulovaný turistický ruch v
regionu, zejména v Teletíně. Sledujte náš web a Facebook Mezi řekami nebo
pošlete na mail: info@mezirekami.cz svoji mailovou adresu - budeme vás
informovat. Děkujeme za pochopení - Mezi řekami z.s.

Tradiční vánoční koncert - sobota 15. prosince 2018 od 18.00

Kostel Narození Panny Marie ve Vysokém Újezdu u Netvořic

České a evropské koledy v podání  komorního sboru Carmina Bohemica, sbormistrině Věra Hrdinková, Český rozhlas

Současně zveme na Tříkrálové zpívání s kapelou Pražec v sobotu 5. ledna 2018 od 17.00

Více

Vánoční koncert Carmina Bohemica Vysoký Újezd 2018

Odcházení Otce vlasti….

Rekonstrukce pohřebního lože císaře Karla IV. s jeho korunními klenoty v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy – 11. 12. 2018 – 3. 2. 2019.

Odcházení Otce vlasti plakát

Více

Úklid Sekanky a instalace Info tabulí naučné stezky Sekanka – Ostrov – Kilián

se konala 18. 3. 2017 za hojné účasti obyvatel, členů SDH a myslivců z Hradištka. Děkujeme!
Více - fotoreportáže

Vzpomínka při příležitosti 75. Výročí vystěhování Benešovska a Sedlčanska za 2. světové války

za účasti pamětníků a obyvatel regionů se konala v zaplněném sále 17. března 2017 v Senátu Parlamentu ČR. Mezi hlavními řečníky byli Petr Pithart, bývalý senátor a předseda parlamentu ČR; Jan Němeček, historik, Historický ústav AV ČR; starostové měst Jan Slabý a Jiří Burian a řada dalších autorů publikací a filmů s tématikou vystěhování. Více - fotoreportáž

Publikace Cvičiště - Benešov VSTUP ZAKÁZÁN!!

Celou publikaci naleznete na: http://online.fliphtml5.com/uykc/kpjt/

Publikace Cvičiště - Benešov VSTUP ZAKÁZÁN!!

Info sešit III - Vysoký Újezd,

a historie středověkých tvrzišť v regionu, autoři Jan Vizner, Václav Šmerák bude vydán v září 2017.

kostel narození Panny Marie Vysoký Újezd
více