Sdružení MEZI ŘEKAMI mapuje historii meziříčí Vltavy a Sázavy, odkaz prvního jahodáře R. Strimpla, totální vystěhování obyvatel regionu za II. svět. války.

Základní cíle sdružení

Základním cílem sdružení MEZI ŘEKAMI Vltavou a Sázavou je rozvoj a propagace mikroregionu Krňany s připomenutím historie
Vystěhování obcí za II. světové války a prvního jahodáře v Čechách Rudolfa Strimpla na přelomu 19. století se zřízením a provozem pamětní místnosti jeho činnosti v regionu ve spolupráci s SDH Teletín. Součástí je i mapování života rodáků a obyvatel obcí Krňany - Šejtovka - Třebsín - Závist - Teletín – Chlistov. Pořádání koncertů ve Vysokém Újezdu - kostel Narození Panny Marie s účastí na festivalu Podblanický podzim. Pořádání přednášek, výstav a vydávání regionálních publikací a filmových dokumentů.